Design w kryzysie

Design w kryzysie | projektowanie zrównoważone, naprawiaj nie wyrzucaj  

Naprawiaj, nie wyrzucaj

Data: 23 marzec 2020

Wejście w nową dekadę jest czymś niezwykle pozytywnym, radosnym i jednocześnie ekscytującym, z drugiej strony skłania do refleksji i przewartościowania naszych poglądów, wytycza potrzebę zmian w najbliższym otoczeniu. Globalne problemy, jak niepewność jutra, zanieczyszczenie środowiska, zmiany i katastrofy klimatyczne, choroby czy nadmierny konsumpcjonizm każą nam myśleć inaczej niż dotychczas. Obecnie sprawą nadrzędną staje się ratowanie planety przed niechcianymi zmianami i jako zbiorowość jesteśmy za to w pełni odpowiedzialni. Dobrze pojęty eko design to jedno z ogniw udanej transformacji społeczeństw i gospodarki, a każda podjęta próba warta jest naszej uwagi. Czasem jest to drobna zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń, zakupy u lokalnych przedsiębiorców, dostawców i małych firm, które stawiają na uczciwą produkcję i dobrą jakość. Wystarczy że Polska i Europa staną się dla siebie wspólnym rynkiem produkcji i zbytu, w mniejszym stopniu zależnym od dostaw z dalekich Chin. Byłoby to dużym krokiem do sukcesu gospodarczego z korzyścią dla klienta, który chce mieć dobrej jakości i łatwo dostępny produkt, użyteczny w dłuższym czasie. Nowe prawo unijne - The Right to Repair w ramach planu Ecodesign Directive, które ma wejść w życie dopiero w 2021 roku, co między nami wydaje się terminem zbyt odległym, ma przedstawić listę tzw. produktów naprawialnych, co oznacza powrót do starych zawodów i rozwój rzemiosła. Te zmiany wpłyną z pewnością na dojrzałe podejście do konsumpcji z naciskiem na droższy niż dotychczas, ale za to lepszy jakościowo produkt, z którym pozostaniemy na dłużej. Może jest to początek dobrych zmian na lepsze w designie przedmiotów użytkowych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju. Mniej znaczy więcej może odnosić się także do bardziej przemyślanych zakupów.

Design w kryzysie, naprawiaj nie wyrzucaj

Polscy projektanci tworzący w duchu zrównoważonego rozwoju: Nudo Design, Grynasz Studio, Bartek Mejor, UAUPROJECT.