100 lecie Bauhaus Movement

Setna rocznica powstania szkoły Bauhaus w Weimarze / Niemcy  

Rocznica powstania szkoły Bauhas

Data: 2 marzec 2019

W tym roku w kwietniu Niemcy wraz z partnerami z całego świata będą obchodzić 100 rocznicę powstania szkoły Bauhaus  , najgłośniejszego i najbardziej wyrazistego triumfu kultury XX wieku. Szkoła Bauhaus założona w 1919 roku w Weimarze przez Waltera Gropiusa była uczelnią o charakterze artystyczno-rzemieślniczym. W roku 1925 przeniesiona do Dessau, a następnie zamknięta przez narodowych socjalistów i przeniesiona do Berlina w 1933 roku, by po latach znów powrócić do Dessau. Pojawianie się cechów rzemieślniczych, wyniki rewolucji przemysłowej, miało być dla twórców Bauhausu wartością nadrzędną, łącząc w sumie fach rzemieślnika, artysty i technika w jednym. Radykalne przewartościowanie poglądów na różne rodzaje sztuki, oprócz szeroko pojętego funkcjonalizmu zmierzało do jedności estetycznych, ekologicznych i technicznych dzieła. Bauhaus miał duży wpływ na kształt architektury, jej bliskie relacje z krajobrazem i kształtowanie przestrzeni życia publicznego. Do dziś Bauhaus uważany jest za jedno z najważniejszych zjawisk w dziedzinie projektowania, będący symbolem nowoczesnego podejścia do architektury i wzornictwa przemysłowego, warto zapoznać się z dorobkiem jego reprezentantów.

Setna rocznica powstania szkoły Bauhaus w Weimarze, Niemcy

Setna rocznica powstania szkoły Bauhaus w Weimarze, Niemcy

Setna rocznica powstania szkoły Bauhaus w Weimarze, Niemcy

Setna rocznica powstania szkoły Bauhaus w Weimarze, Niemcy

Setna rocznica powstania szkoły Bauhaus w Weimarze, Niemcy